Ultrazvuk je pogodan za lokalnu administraciju lekova. Na ovaj način skraćuje se put leka na odabrano mesto, izbegava se efekat leka na ceo organizam i postiže visoka lokalna koncentracija molekula odabranog leka.

Ovo je posebno značajno kod tretmana lokalnih hroničnih bolnih stanja lokomotornog aparata.

Ovaj vid fizikalnog agensa ima mehaničko, biohemijsko i toplotno dejstvo.


Ultrazvučna glava proizvodi vibracije koje se prenose kroz tkivo gde na lokalnom nivou izazivaju:

  povećenje temperature
  poboljšavanje cirkulacije
  process gde tkivo postaje elastičnije
  ubrzan metabolizam

U fizikalnoj terapiji najčešće se primenjuje u vidu sonoforeze, gde kao kontaktno sredstvo UZ glava ima jasno usmerenu koncetraciju molekula leka na tretirano područje.

Kontraindikovan kod osteoporotičnih osoba!