Tecar je elektromedicinski uređaj koji koristi visokofrekventnu struju koja stvara dubinsko ili površinsko zagrevanja u cilju lečenja:

  • Patologije mišićno-skeletnog sistema
  • Problema perifernog neurološkog sistema

Tokom tretiranja povredjene regije aktiviraju sve reparatorne i antiinflamatorne procese.

Prednost koju u odnosu na druge agense pruža tekar je u tome što se može aplikovati u akutnom stanju, neposredno nakon povrede, u svom atermičkom programu.