U našoj ambulanti koristimo niskofrekventno magnetno polje koje pod dejstvom pulsirajuceg magnetnog polja određene frekvencije stimuliše transporta kiseonika, reguliše elektronsku ravnotežu ćelijske membrane i transport kroz nju gde kao rezultat daje pojačan dotok kiseonika do povređene regije i do 200%.

Magnetoterapija nam efikasno pomaže kod:

  sportskih povreda
  preloma kostiju
  edema
  kompresije nerava
   degenerativnog i zapaljenskog reumatizma
   posttrumatskog osećaja fantomske noge
   mišićnog spazma
   osteoporoze

Prednost koju magnet terapija ima je neometano i totalno bezbedno aplikovanje u predelu postojanja metala u telu čoveka.