KINEZITERAPIJA

Ambulanta za rehabilitaciju Fizio Dijars, vam pomaže i u funkcionalnom povratku vaših svakodnevnih aktivnost, aktivnom povratku sportskih ili rekreativnih aktivnosti.

Kineziterapija obuhvata procenu funkcionalnog statusa, dobro isplaniran plan oporavka i njegovu primenu kroz ciljane kineziterapijske pokrete – vežbe.Za cilj ima jačanje prethodno istestiranih slabih mišića, istezanje predominantnih grupa mišića koji su u svom rigidnom, dominantnom i neelastičnom obliku, povećanje obima pokretljivosti i snage, poboljšanje rada kardiovaskularnog sistema, nervnog sistema, poboljšanje koordinacije, balansa i motorike.

Kineziterapija svoj domen ima u skoro svim oblastima medicine: traumatologija, ortopedija, kardiologija, pulmologija, neurologija, reumatologija, opšta hirurgija.