• Shockwave - radijalni
  3.000 dinara
  Shockwave - fokusirani
  12.000 dinara
  Tekar
  3.500 dinara
 • Fizikalna terapija
  2.000 dinara
  (elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk ili hivamat)
  Kineziterapija
  1.800 dinara
  Fizikalna + kineziterapija
  3.000 dinara
 • Terapeutska masaža
  2.300 dinara
  45 minuta
  Sportska masaža
  3.000 dinara
  45 minuta
  Relaks masaža
  2.300 dinara
  45 minuta
  Ortopodeski ulošci
  6.000 dinara